เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า รหัส 51-52-53 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
        งานกองทุนเพื่อการศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติกู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบที่ 2 ดังมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งให้ทราบ  
 
[ Download File ]
 
     
   
 
  โดย : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
  วันที่ : 7 มิ.ย. 2554