เรื่อง : นักศึกษา กยศ.ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2554  
        ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืม กรอ. และ กยศ.ทุกคนทุกชั้นปีเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2554  
 
[ Download File ]
 
     
   
 
  โดย : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
  วันที่ : 2 พ.ย. 2554