Home
  Personal
  Download
  Contact Info
  Admin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปีการศึกษา 2554
ข่าวงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554   
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2555  [ 29 พ.ย. 2554 ]
แจ้งกำหนดการกิจกรรม "เยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.ปีการศึกษา 2554"  [ 14 พ.ย. 2554 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  [ 2 พ.ย. 2554 ]
แจ้งการลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาค 2.2554  [ 2 พ.ย. 2554 ]
นักศึกษา กยศ.ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2554  [ 2 พ.ย. 2554 ]
แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจง นักศึกษา รหัส 54 ที่ประสงค์กู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  [ 7 มิ.ย. 2554 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า รหัส 51-52-53 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2554  [ 7 มิ.ย. 2554 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า รหัส 51-52-53 ที่มีสิทธิ์กู้ยืม ปีการศึกษา 2554  [ 7 มิ.ย. 2554 ]
ประกาศ เรื่อง ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  [ 3 มิ.ย. 2554 ]
กำหนดการลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ /ค่าครองชีพ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554  [ 19 เม.ย. 2554 ]
 
  - ทุนเรียนดีเยี่ยม/ทุนให้เปล่า
  - ทุนสถาบันในเครือ
  - ทุนนักกีฬา/กิจกรรม
  - รายละเอียดกองทุน
  - แบบฟอร์มการขอทุน
 
ทำแบบทดสอบ กยศ.
กยศ.
ธนาคารกรุงไทย
 
 
  Powered By webmaster © 2011 Nakhon Ratchasima College
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111